Szpital Police

W Policach znajduje się Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego. W ramach jego działalności do dyspozycji dla pacjentów jest kilka oddziałów klinicznych, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne. Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat szpitala i jego poszczególnych jednostek. Dostępne są informacje wraz z numerami telefonu oraz godzinami przyjęć.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Policach

Adres: ul. Siedlecka 2
Telefon kontaktowy: 91 425 38 10


Lista Klinik


Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Żyngiel

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2; IV piętro
Telefon:

sekretariat: 91 425 38 84
dyżurka pielęgniarek: 91 425 38 86


Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Mokrzyńska-Pietrzyk

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, piętro III, pok. 415
Telefon:

punkt pielęgniarski: 91 425 39 27
sekretariat: 91 425 39 24


Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej

Kierownik Oddziału prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Hermann

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, piętro IV, pok. 538
Telefon:

dyżurka pielęgniarska: 91 425 38 56
sekretariat: 91 425 38 58


Klinika Neonatologii

Kierownik oddziału: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Wasilewska

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, piętro II
Telefon:

punkt pielęgniarski: 91 425 38 91
sekretariat: 91 425 38 97


Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii

Kierownik oddziału prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Iwan

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, piętro I i IV
Telefon:

całodobowa konsultacja medyczna dla pacjentek objętych opieką 91 425 39 29
gabinet lekarza: 91 425 39 16
sala porodowa: 91 425 39 15
sekretariat: 91 425 39 11


Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci

Kierownik oddziału: dr n. med. Władysław Koś
Pielęgniarka oddziałow: mgr Arleta Nowicka

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2; parter
Telefon:

sekretariat: 91 425 39 02
dyżurka pielęgniarska: 91 425 39 05


Ogólna Izba Przyjęć w Policach

Kierownik oddziału: dr n. med. Grzegorz Jagielski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Beata Przybylska

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, parter
Telefon:

rejestracja: 91 425 38 00


Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Policach

Kierownik oddziału: prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz
Pielęgniarka oddziałow: mgr Joanna Kordowska

Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, parter
Telefon:

pracownia tomografii komputerowej (TK): 91 425 38 50
pracownia rentgenowska (RTG): 91 425 38 72
pracownia ultrasonografii (USG): 91 425 38 72Lista Poradni Specjalistycznych dla DorosłychPoradnia Chirurgii Ogólnej w Policach

Telefon: 91 425 38 78
Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, parter, gab. 123

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 09:00-13:00
Wtorek: 09:00-13:00
Środa: 09:00-12:00 i 14:00-18:00
Czwartek: 09:00-12:00
Piątek: 11:00-14:00


Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych w Policach

Telefon: 91 425-3878
Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, parter, gab. 128c

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 09:00-13:00
Wtorek: 09:00-13:00
Środa: 09:00-12:00 i 14:00-18:00
Czwartek: 09:00-12:00
Piątek: 11:00-14:00

Zakres działania:

 • konsultacje dermatologiczne
 • zabiegi fototerapii
 • elektrokoagulacje
 • badania dermatoskopowe

Poradnia Diabetologiczna w Policach

Telefon: 91 425 38 78
Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, parter, gab. 127

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 07:00-08:00 i 10:00-15:00
Wtorek: 07:00-15:00
Środa: 10:00-18:00
Czwartek: 07:00-15:00
Piątek: 07:00-15:00

Zakres działania:

 • konsultacja chorych cukrzyca typu 1
 • konsultacja chorych cukrzyca typu 2

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Policach

Telefon: 91 425 38 51
Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, parter, gab. 131

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 08:00-14:00
Wtorek: 08:00-14:00
Środa: 08:00-14:00
Czwartek: 08:00-14:00
Piątek: 08:00-14:00

Zakres działania:

 • działalność ambulatoryjną w zakresie planowania rodziny i prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka (u pacjentek z poronieniami nawykowymi w wywiadzie, tj. utratą 3 kolejnych ciąż) powikłanej
 • powikłania spowodowane nadciśnieniem tętniczym
 • powikłania spowodowane chorobami nerek
 • powikłania spowodowane gestozą EPH (zatrucie ciążowe)
 • powikłania spowodowane schorzeniami metabolicznymi (cukrzyca, choroby tarczycy)
 • powikłania spowodowane konfliktem serologicznym
 • powikłania spowodowane padaczka
 • powikłania spowodowane schorzeniami tkanki łącznej
 • powikłania spowodowane małopłytkowością
 • powikłania spowodowane zespołem antyfosfolipidowym
 • powikłania spowodowane zakrzepicą

Poradnia Psychiatryczna w Policach

Telefon: 91 425 38 78
Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, parter, gab.126

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 08:00-15:00
Wtorek: 08:00-15:00
Środa: 08:00-18:00
Czwartek: 08:00-15:00
Piątek: 08:00-14:55Lista Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i MłodzieżyPoradnia Zaburzeń Rozwoju w Policach

Telefon: 91 425 3878
Lokalizacja: ul. Siedlecka 2, budynek główny, parter, gab.

Godziny przyjęć:

Wtorek: 10:00-14:00
Środa: 10:00-14:00
Czwartek: 10:00-14:00
Piątek: 10:00-14:00

Zakres działania:

 • ocena rozwoju psychoruchowego
 • diagnostyka
 • leczenie schorzeń okołoporodowych
 • rehabilitacja