Nowa inicjatywa KWP Szczecin i lokalnej policji – kontrola drogowa za pomocą drona

Nowa inicjatywa KWP Szczecin i lokalnej policji – kontrola drogowa za pomocą drona

W ramach działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach, funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z policjantami z Polic przeprowadzili operację wykorzystującą drony. Tym razem główny nacisk położony został na monitorowanie zachowania pieszych.

Służby drogowe zdecydowały się skupić baczniejszą uwagę na sposób, w jaki kierowcy i piesi poruszają się po ulicach Polic. Używając drona do rejestrowania scen z ruchu drogowego, mogli oni obserwować nawet te wykroczenia, które miały miejsce w trudno dostępnych lokalizacjach – opisuje sytuację młodszy aspirant Anna Kaźmierczak, pełniąca rolę oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Podczas tego nietypowego nadzoru drogowego, policjanci wnioskowali o nałożenie 9 mandatów karnych. Jeden z nich został przypisany kierowcy samochodu, który nie udzielił pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, a pozostałe osiem wymierzono pieszym za różne wykroczenia podczas przechodzenia przez jezdnię.

Na zakończenie te nietypowej akcji, funkcjonariusze policji apelują o wzajemne poszanowanie na drodze. Zarówno kierowcy jak i piesi mają obowiązki wynikające z przepisów ruchu drogowego. Pieszy powinien przejść przez jezdnię jedynie w miejscach dozwolonych, nie powinien używać telefonu w trakcie przechodzenia i nie powinien wymuszać pierwszeństwa na kierujących. Kierowca z kolei powinien zachować szczególną ostrożność, nie powinien wyprzedzać na przejściach dla pieszych i powinien zatrzymać się, gdy widzi, że pieszy zamierza przejść przez pasy.