Warunki przyłączenia do sieci – co warto o nich wiedzieć?

Warunki przyłączenia do sieci – co warto o nich wiedzieć?

Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej to dokument na podstawie którego określany jest zakres prac, jak również aspekty techniczne, jakie musi spełnić dane gospodarstwo domowe, aby uzyskać dostęp do energii elektrycznej. Bez niego nie jest możliwe korzystanie ze sprzętu elektronicznego tudzież mechanicznego. Określenie warunków przyłączenia jest niezbędne do zawarcia umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD).  

1. Świadczenie usług przesyłowych – jak znaleźć dystrybutora?
2. Warunki przyłączenia – w jakim celu składa się wniosek?
3. Jak przygotować wniosek?

Świadczenie usług przesyłowych – jak znaleźć dystrybutora?

Przedsiębiorstwo energetyczne, inaczej dystrybutor, to właściciel danej sieci elektrycznej. To właśnie on jest odpowiedzialny za spełnianie standardów jakościowych obsługi odbiorców instalacji elektrycznej. W praktyce mowa zarówno o jakości oferowanego prądu, jak i ciągłości jego dostaw. Przyglądając się danemu przedsiębiorstwu energetycznemu konieczne jest zweryfikowanie tego, czy jest on właściwy dla naszego rejonu energetycznego. Mowa o tym, czy nasze gospodarstwo domowe jest miejscem dostarczania energii elektrycznej.

Warunki przyłączenia – w jakim celu składa się wniosek?

Kiedy już sprawdziliśmy, że nasz rejon jest miejscem dostarczenia energii elektrycznej przez właściwego operatora sieci jesteśmy zobowiązani do spełnienia warunków przyłączenia, które powinny być zawarte w umowie sprzedaży energii elektrycznej. W celu przyłączenia do sieci jesteśmy zobowiązani do złożenia u niego kompletnego wniosku dotyczącego warunków, które należy spełnić, aby móc w pełni korzystać dostępu do prądu.  

Jak przygotować wniosek?

Świadczenie usług dystrybucji dostępne jest na stronie każdego operatora, jak również w jego placówkach. To samo dotyczy formularza wniosku o określanie warunków, które należy spełnić, aby uzyskać przyłączenie do sieci. Każdy dystrybutor ma własny wzór. 

Aby uzyskać dostęp do energii elektrycznej i poprawnie wypełnić wniosek, należy przygotować takie dane jak m.in. numer PESEL, dane teleadresowe i stosowny dokument, który może je potwierdzić. Niezbędne będzie także określenie przyłączanego obiektu. Konieczne jest także określenie warunków przyłączenia pod względem tego, jaka ma być dana moc przyłączeniowa, jak również podanie terminu rozpoczęcia korzystania z sieci elektroenergetycznej. Podajemy także orientacyjne zużycie energii elektrycznej.

Warunki przyłączenia do sieci to nie tylko wniosek. Oprócz niego wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów. Wśród nich należy wymienić takie jak tytuł prawny do korzystania z danego obiektu, w tym np. dzierżawa, użytkowanie wieczyste, własność, spółdzielcze prawo do lokalu czy też najem. Kolejnym wymaganym dokumentem jest plan zabudowy zamienny ze szkicem sytuacyjnym.