Afrykański pomór świń w Policach: Ostrzeżenie dla hodowców i działania władz

Afrykański pomór świń w Policach: Ostrzeżenie dla hodowców i działania władz

Lekarz weterynarii z powiatu szczecińskiego alarmuje o wykryciu przypadku afrykańskiego pomoru świń na terenie miasta Police. Chociaż ta choroba zakaźna u zwierząt nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jej reperkusje wiążą się z istotnymi stratami w gospodarce kraju.

W związku z potwierdzonym przypadkiem pomoru u dzika, miasto Police wraz z przyległymi obszarami gminy zostaną objęte restrykcjami strefy II. To oznacza, że wprowadzone zostaną ograniczenia po oficjalnej publikacji nowelizacji Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE), które są konieczne do opanowania sytuacji epidemiologicznej.

Kluczowa dla szybkiego wykrycia i efektywnego zwalczania ASF (afrykański pomór świń) jest natychmiastowa reakcja hodowców oraz lekarzy weterynarii, którzy opiekują się populacją świń. Zwracać należy uwagę na pojawienie się objawów klinicznych lub padnięcia zwierząt – to może być pierwszy sygnał alarmujący o obecności wirusa. Również służby weterynaryjne muszą działać szybko, aby potwierdzić lub wykluczyć obecność choroby.

ASF objawia się u świń poprzez różne symptomy takie jak gorączka, krwotoki, apatia czy poronienia. Również mogą się zdarzyć przypadki padnięcia bez innych widocznych objawów. Dlatego bardzo ważne jest aby nawet przy najmniejszym podejrzeniu (lub domysłu o możliwości wystąpienia ASF w stadzie), szczególnie na obszarach, gdzie choroba już występowała lub sąsiaduje z nimi, informować odpowiedniego powiatowego lekarza weterynarii. Pozwoli to na szybkie pobranie próbek i ewentualne wykluczenie obecności wirusa ASF.