Reorganizacja miejskich połączeń autobusowych w Policach

Reorganizacja miejskich połączeń autobusowych w Policach

W Policach doszło do istotnych przekształceń w systemie komunikacji miejskiej. To na skutek działań Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, który podjął decyzję o zakończeniu działalności dwóch linii autobusowych – 110 i 111.

Jednocześnie wprowadzono istotne modyfikacje odnośnie funkcjonowania szkolnej linii numer 109. Obecnie ta linia będzie operować jedynie w określonych godzinach, tj. pomiędzy 7.00 a 8.00 oraz pomiędzy 14.00 a 15.00. W dni robocze, autobusy na tej trasie będą pojawiać się co dwadzieścia minut, natomiast podczas przerw szkolnych częstotliwość kursów zostanie zmniejszona do jednego co czterdzieści minut.