Grupa Azoty Polyolefins z 15 instytucjami finansowymi podpisuje nową umowę dotyczącą projektu Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins z 15 instytucjami finansowymi podpisuje nową umowę dotyczącą projektu Polimery Police

W ostatnim komunikacie prasowym, Grupa Azoty Polyolefins poinformowała o podpisaniu zmodyfikowanej umowy stabilizacyjnej z datą wygaśnięcia 15 grudnia 2023 roku. Umowa ta, zawarta z 15 instytucjami finansowymi, dotyczy finansowania ambitnego projektu znanego jako Polimery Police.

Zostało również ustalone, na jakich warunkach te instytucje finansowe będą kontynuować finansowanie tego projektu przez kolejny okres obowiązywania umowy stabilizacyjnej, który wygasa 27 marca bieżącego roku.

Dodatkowo, obie strony doszły do porozumienia co do terminu wniesienia pozostałej kwoty pożyczki. Tak więc Grupa Azoty wraz z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się, że dołożą resztę finansowania do kwoty 105 milionów EUR nie później niż do 27 marca 2024 roku.

Podpisując tę umowę, Grupa Azoty Polyolefins – spółka celowa odpowiedzialna za realizację inwestycji Polimery Police – współpracuje z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bankiem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) oddział w Polsce, mBankiem, PKO BP, PZU, PZU na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.