Krzysztof Kozłowski zakończył swoje przewodnictwo w radzie nadzorczej Azotów Police, ale ciągle pełni funkcję zarządczą w innej państwowej grupie

Krzysztof Kozłowski zakończył swoje przewodnictwo w radzie nadzorczej Azotów Police, ale ciągle pełni funkcję zarządczą w innej państwowej grupie

W dniu poniedziałkowym, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police przekazała informację o dostarczeniu do nich oświadczenia od pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych. Oświadczenie to zawierało decyzję o usunięciu Krzysztofa Kozłowskiego ze składu rady nadzorczej. Od lipca 2022 roku Kozłowski był członkiem tejże rady i sprawował funkcję jej przewodniczącego.

Jest to następna zmiana personalna, która ma miejsce w strukturach Polic. Przed kilkoma dniami Mariusz Grab, który pełnił funkcję prezesa od kwietnia 2021 roku, podjął decyzję o rezygnacji. Obecnie, stanowisko prezeski zostało tymczasowo powierzone Annie Tarocińskiej, która wcześniej była członkiem zarządu. Mimo tych zmian, w Policach nie odbyło się jeszcze nadzwyczajne walne zgromadzenie, które mogłoby doprowadzić do zmiany składu rady nadzorczej, a później również zarządu.

Zgromadzenie takie mogłoby zostać zwołane przez nowy zarząd „spółki-matki”, czyli Grupy Azoty, która posiada niemal 63% akcji Polic. Ostatnio doszło do zmiany składu rady nadzorczej w Grupie Azoty. W najbliższych dniach spodziewane jest również odwołanie zarządu tej grupy.