Język migowy – nabór na szkolenie w Policach

Język migowy – nabór na szkolenie w Policach

Komunikacja werbalna, czyli słowna, to dla większości ludzi najbardziej naturalny sposób komunikacji. Rozmowa jest integralną częścią kontaktów międzyludzkich. Jednak dla osób z zaburzeniami słuchu, rozmowa za pomocą słów może być utrudniona lub nawet niemożliwa. W takich sytuacjach język migowy stanowi pomocną alternatywę. Komunikacja za pomocą gestów i mimiki pozwala na skuteczne zastąpienie dźwięków mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących w życiu społecznym i zawodowym, a także poprawia komfort ich codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Dofinansowanie na szkolenie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób, które doświadczają trudności w komunikowaniu się, ich rodzin oraz osób, które mają stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 roku możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+. System ten umożliwia uzyskanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.