Podwyżki dla pracowników spółek komunikacyjnych

Podwyżki dla pracowników spółek komunikacyjnych

Wygląda na to, że branża transportu publicznego może wkrótce zobaczyć znaczne zmniejszenie ilości rezygnujących pracowników, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za prowadzenie autobusów i tramwajów. Większość z nich otrzymała już gwarancję podwyżek płac – drugich takich w tym roku. Niemniej jednak, jedna firma – Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – nie jest jeszcze w stanie zapewnić swoim pracownikom podwyżek. Ponadto, wyższe wynagrodzenia nie są obecnie możliwe do uzyskania dla pracowników biurowych i zaplecza we wszystkich przedsiębiorstwach. Jednakże, sytuacja ta również ma zostać poprawiona.

Krystian Wawrzyniak, prezes spółki „Tramwaje Szczecińskie”, był pierwszym, który ogłosił podwyżki dla motorniczych. Dokonał tego tuż po zakończeniu obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta, podczas której prezesi miejskich spółek przewozowych zaprezentowali alarmującą sytuację finansową swoich firm oraz trudności w realizacji zadań przewozowych, wynikające z niskich płac. Informacje te zostały zaprezentowane radnym, ale żadne decyzje nie zostały poczynione. Zmiana może nastąpić 17 października, podczas następnej sesji Rady Miasta, kiedy to mogą być wprowadzone modyfikacje w budżecie na bieżący rok.