Obchody Dnia Seniora w siedzibie PZERiI w Policach

Obchody Dnia Seniora w siedzibie PZERiI w Policach

30 września, sobota, to dzień, w którym w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) w Policach organizowane były uroczystości z okazji Dnia Seniora.

Tego dnia odbyło się spotkanie, które stanowiło doskonały moment na prezentację nowo wybranego zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI. Była też to okazja do wyrażenia wdzięczności dla poprzedniego zespołu zarządzającego.

Podczas uroczystości przewodniczący Rady Powiatu w Policach, Cezary Arciszewski, członek zarządu powiatu w Policach, Beata Chmielewska oraz burmistrz Polic, Władysław Diakun złożyli życzenia zdrowia i mnóstwa radosnych momentów dla wszystkich seniorów. Wyrazili także swoje podziękowania dla Krystyny Antochowskiej, która pełniła funkcję poprzedniej przewodniczącej. Dodatkowo, gratulacje skierowali do Gabrieli Maciejewskiej – nowo wybranej na to stanowisko.