Poszerzenie plaży w Trzebieży: plany nowego burmistrza Polic

Poszerzenie plaży w Trzebieży: plany nowego burmistrza Polic

Krystian Kowalewski, niedawno wybrany na burmistrza Polic, podjął decyzję o poszerzeniu plaży w Trzebieży. Tym niemniej, zapowiedział, że proces ten nie będzie szybki, ponieważ obszar ten jest pod zarządem Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Rozpoczęły się już rozmowy na temat poszerzenia plaży. Zgodnie z pierwszymi doniesieniami, Urząd Morski w Szczecinie wyraził zgodę na kontynuowanie prac przez gminę Police.

Ewa Wieczorek, przedstawicielka Urzędu Morski w Szczecinie, wskazała, że jeśli wszystkie niezbędne procedury zostaną przeprowadzone prawidłowo, plaża w Trzebieży zostanie poszerzona za pomocą piasku z falochronu zachodniego w Dziwnowie. Ponadto, dodała że Police nie są pierwszą gminą, która zdecydowała się na takie rozwiązanie. W zeszłym roku gmina Wolin również skorzystała z piasku z tej samej lokalizacji. Jeżeli w tym roku gmina Police również przedstawi projekt poszerzenia plaży w Trzebieży za pomocą tego piasku, nie będzie żadnych przeciwwskazań do realizacji tego pomysłu.

Zgodnie z planem, poszerzona plaża w Trzebieży zostanie udostępniona turystom najwcześniej w przyszłym sezonie letnim.