Priorytety samorządu gminy Police na najbliższe lata: Zachodnie obejście drogowe Szczecina i tunel pod Odrą

Priorytety samorządu gminy Police na najbliższe lata: Zachodnie obejście drogowe Szczecina i tunel pod Odrą

Plany budowy zachodniego drogowego obejścia Szczecina oraz przeprawy tunelowej pod rzeką Odrą stanowią kluczowe cele samorządu gminy Police na nadchodzący okres. Burmistrz Krystian Kowalewski oświadczył, że te dwie inwestycje są jednymi z najważniejszych priorytetów dla jego administracji, podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej.

Kowalewski wyraził także swój zamiar realizacji innych istotnych dla niego projektów. Przyznał, że przed samorządem czekają wielkie wyzwania. Wśród nich wymienił budowę obwodnicy miasta Police, nowej oczyszczalni ścieków, a także modernizację infrastruktury drogowej i komunalnej. Dodatkowo, burmistrz zadeklarował chęć odnowienia dawnej świetności Łarpii oraz ośrodka wypoczynkowego w Trzebieży. Podkreślił, że Police mają ogromne zasoby wodne, które powinny zostać efektywnie wykorzystane.

W trakcie sesji Rady Miejskiej burmistrz zapowiedział także nawiązanie szerokiego, ponadpartyjnego porozumienia. Wyraził swój sprzeciw wobec rozpoczynania kadencji od politycznego targu i handlu stanowiskami. Kowalewski opowiedział się za pluralizmem w prezydium rady i reprezentatywnością wszystkich sił politycznych, niezależnie od przynależności partyjnej.

Następna sesja Rady Miejskiej ma się prawdopodobnie odbyć za tydzień. Wówczas będziemy mogli poznać pełny skład prezydium, a być może także zidentyfikować nowych zastępców burmistrza Krystiana Kowalewskiego.