Grupa Azoty Polyolefins S.A.: Zmiana na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a także uregulowanie liczby członków Zarządu

Grupa Azoty Polyolefins S.A.: Zmiana na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a także uregulowanie liczby członków Zarządu

Decyzją Rady Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins S.A. Paweł Bakun, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu, został odwołany ze swojego stanowiska. Zmiana ta weszła w życie 10 maja bieżącego roku.

Również 10 maja, w trakcie obrad Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., ukończono procedurę wyboru Wiceprezesa ds. finansowych. Ostateczny wybór padł na Macieja Wolańskiego, wcześniej piastującego stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów w tej samej Spółce.

Na posiedzeniu w dniu 10 maja br., Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. jednogłośnie zdecydowała o określeniu liczby członków Zarządu Spółki na trzy osoby. Ta decyzja została uwieczniona w postaci odpowiedniej uchwały.