Projekt Polimery Police generuje rekordowe straty finansowe

Projekt Polimery Police generuje rekordowe straty finansowe

Historia zanotowała najwyższą stratę w działalności Grupy Azoty, dla której inwestycja w Polimery Police okazała się jednym z czynników przyczyniających się do tego wyniku. Nie tylko GA Police, ale cała struktura Grupy Azoty opłakuje obecnie dług osiągający 10 miliardów złotych.

Pełna analiza finansowa zarówno Grupy Azoty jako całego konglomeratu, jak i jej integralnej części – Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Police, została ujawniona na koniec kwietnia 2024 roku. W zestawieniu danych finansowych za rok 2023, jak podano w oficjalnym komunikacie prasowym, przychody ze sprzedaży skonsolidowanej Grupy Azoty wyniosły 13 545 milionów złotych. Natomiast rezultat EBITDA pokazał wartość negatywną na poziomie minus 1 366 milionów złotych, co skutkowało marżą EBITDA na poziomie minus 10,1 procent. Strata netto osiągnęła natomiast wartość 3,29 miliarda złotych.

Przez cały rok 2023, Grupa Azoty znacznie bardziej niż w roku poprzednim musiała polegać na wsparciu zewnętrznym w postaci kredytów i faktoringu, co przyczyniło się do wzrostu zadłużenia o 2,8 miliarda złotych. Ten wzrost nastąpił od poziomu 7,1 miliardów złotych na koniec 2022 roku do kwoty 9,9 miliarda złotych na dzień 31 grudnia 2023 roku.