Rusza pierwszy etap budowy SKM w Policach

Rusza pierwszy etap budowy SKM w Policach

Właśnie ruszyło przedsięwzięcie, które ma na celu zbudowanie infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 2. Sprawdzamy, co więcej wiadomo na temat inwestycji? Sprawdzamy!

Przystanek Police Piłsudskiego

W ramach inwestycji ma powstać przystanek Police – Piłsudskiego. W chwili obecnej wykonywane jest on wraz z innymi inwestycjami kolejowo drogowymi na terenie całego miast Polie. Inwestycja ruszyła równocześnie z innymi podobnymi przedsięwzięciami. Głównie w mniejszych   miejscowościach wokół Szczecina, które są zrzeszone ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

SMK zaczyna się w Policach

Przypomnijmy, że od strony zachodniej SKM zaczyna się w Policach.  To właśnie tam przewiduje się wybudowanie i modernizację infrastruktury przesiadkowej, dojazdowej i parkingowej. Celem tej inwestycji jest umożliwienie łatwiejszego korzystania z kolei aglomeracji w Policach. Powstanie tam dodatkowa infrastruktura tworząca miejski korytarz drogowy wzdłuż linii kolejowej. W centrum Polic powstanie nowy układ drogowy z pięcioma rondami i parkingami przy kolejowych węzłach przesiadkowych.

Kto odpowiada za realizację?

We wrześniu miasto podpisało umowę z firmą STRABAG SA. Umowa ta dotyczy realizacji pierwszego etapu tj. budowy ronda drogowego i parkingu na ulicy Piłsudskiego przy wiadukcie kolejowym. Prace rozpoczęły się w połowie października i mają potrwać 12 miesięcy. Nadzór nad budową wykonuje Inżynier Kontraktu tj firma TPF Sp. z o.o. z Warszawy z biurem regionalnym w Szczecinie. Firma została zakontraktowana wspólnie z pozostałymi gminami uczestniczącymi w budowie SKM. 

Mamy nadzieję, że prace zakończą się terminowo, bez opóźnień.