Zmiana planów dotyczących eksploatacji fabryki Polimery Police: Start przewidziany na pierwsze półrocze 2024

Zmiana planów dotyczących eksploatacji fabryki Polimery Police: Start przewidziany na pierwsze półrocze 2024

Planowane uruchomienie komercyjnej działalności fabryki Polimery Police, należącej do Grupy Azoty, zostało przełożone na pierwszą połowę 2024 roku. Informacja ta została przekazana przez spółkę 24 listopada, wyjaśniając jednocześnie, że zmiana terminu jest efektem zwłoki zgłoszonej przez głównego wykonawcę projektu, firmę Hyundai Engineering.

Według oficjalnego oświadczenia wydanego przez Grupę Azoty tego samego dnia, Rada Nadzorcza spółki-córki Grupy Azoty Polyolefins podjęła decyzję o akceptacji nowelizowanego kalendarza realizacji projektu Polimery Police.

W ramach zrewidowanego planu, oczekuje się przeprowadzenie testów integralności instalacji w pierwszym kwartale 2024 roku, a następnie uruchomienie fabryki do eksploatacji komercyjnej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego samego roku – jak poinformowano w komunikacie.

Grupa Azoty szczegółowo wyjaśniła, że konieczność przesunięcia daty zakończenia inwestycji jest wynikiem opóźnień zgłoszonych przez Hyundai Engineering. Obecnie te opóźnienia są przedmiotem intensywnej analizy i weryfikacji przeprowadzanej przez Grupę Azoty Polyolefins, mającej na celu ocenę ich zgodności z postanowieniami umowy o kompleksowej realizacji projektu Polimery Police, podpisanej 11 maja 2019 roku.