Zmiany na giełdzie: Spadek notowań Zakładów Chemicznych Police w środę, 13 grudnia

Zmiany na giełdzie: Spadek notowań Zakładów Chemicznych Police w środę, 13 grudnia

Środa, 13 grudnia, była dniem, kiedy na giełdzie pojawiły się pierwsze oznaki spadku wartości akcji Zakładów Chemicznych Police (PCE). Notowania tego dnia rozpoczęto od wartości 12,1 zł za akcję, co było zauważalne niższym o 0,82 procent od wyniku uzyskanego na koniec poprzedniej sesji giełdowej. Wtorek był dniem, kiedy cena akcji PCE ustabilizowała się na poziomie 12,2 zł, co było równocześnie najwyższą wartością notowań dla tej spółki w tym dniu.

Kolejnym faktem wartym odnotowania jest to, że minimalna wartość akcji Zakładów Chemicznych Police na koniec środowej sesji wyniosła 12 zł. Było to jasnym wskaźnikiem, że spółka doświadczyła pewnego spadku w ciągu dnia.

W kontekście ilości transakcji przeprowadzonych dla spółki PCE tego dnia, liczba ta wyniosła 5. Wolumen obrotu akcjami PCE osiągnął poziom 261 sztuk. Zauważalny spadek notowań miał miejsce przy niewielkim obrocie, co powinno skłonić inwestorów do bliskiego monitorowania sytuacji na rynku w kolejnych sesjach.

Całkowity obrót wyniósł 3,13 tysiące złotych. W porównaniu z ostatnim miesiącem, średni obrót dla akcji PCE wynosił 18,1 tysiąca złotych, co daje wyraźny obraz tego, jak spadł obrót i wartość akcji spółki w ciągu jednego dnia.