Anna Tarocińska nowym prezesem spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Anna Tarocińska nowym prezesem spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zgodnie z komunikatem giełdowym opublikowanym w czwartek, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police postanowiła powierzyć wykonanie obowiązków prezesa zarządu Annie Tarocińskiej, która jest już członkiem zarządu tej spółki.

Decyzja ta nastąpiła po tym, jak Mariusz Grab podjął decyzję o zrezygnowaniu ze stanowiska prezesa zarządu Grupy Azoty ZCh Police oraz rezygnacji z pozostałych funkcji, jakie pełnił w ramach zarządu.

W oficjalnym oświadczeniu firmy z dnia 15 lutego 2024 roku czytamy: „Grupa Azoty Zakłady Chemiczne +Police+ S.A. (…) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powierzenia Pani Annie Tarocińskiej, Członkowi Zarządu Spółki, dodatkowej odpowiedzialności za wykonywanie praw i obowiązków Prezesa Zarządu Spółki IX wspólnej kadencji, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki”.