Grupa Azoty przewiduje odpisy w wysokości 300 mln zł w związku z utratą wartości aktywów projektu Polimery Police

Grupa Azoty przewiduje odpisy w wysokości 300 mln zł w związku z utratą wartości aktywów projektu Polimery Police

Według informacji udostępnionych przez Grupę Azoty, analiza wartości aktywów prowadzona przez spółkę GA Polyolefins, odpowiedzialną za realizację projektu Polimery Police, wskazuje na konieczność dokonania odpisu na kwotę 300 milionów złotych. Taka sytuacja powstała na skutek oczekiwanych opóźnień w realizacji projektu oraz niepewnej sytuacji na rynku polipropylenu.

Początkowe badania przeprowadzone w celu oceny potencjalnej utraty wartości aktywów spółki GA Polyolefins wykazały, że istnieje uzasadniona możliwość takiego scenariusza. Wnioski te zostały sformułowane na podstawie obecnie panujących warunków rynkowych, które wpływają na prognozy dla rynku polipropylenu, jak również w wyniku odnotowanych opóźnień w procesie realizacji projektu – jak poinformowała Grupa Azoty.

Wysoka inflacja w Europie jest jednym z głównych czynników, które negatywnie wpłynęły na popyt na polipropylen. W pierwszym półroczu 2023 roku, popyt ten był niższy niż przewidywano. Kolejna połowa 2023 roku, mimo iż analitycy rynkowi spodziewali się poprawy, nadal charakteryzowała się niskim popytem na polipropylen i dużą niepewnością wśród uczestników rynku. Jak podaje p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins, Wojciech Blew, teraz obserwuje się niższe spready niż w latach poprzednich. Mimo to, według różnych źródeł niezależnych analityków i doradców rynkowych, oczekuje się poprawy popytu w drugiej połowie 2024 roku, a rynek polipropylenu w Europie powinien stopniowo i stabilnie rosnąć.