Co dalej z obwodnicą Polic?

Co dalej z obwodnicą Polic?

SW hali Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie dotyczyło przyszłej drogi omijającej miasto i łączącej się z Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Co dalej w tej sprawie?

Dwie trasy przebiegu autostrady

Mieszkańcy zwrócili uwagę na dwie propozycje przebiegu drogi: wariant żółty proponowany przez władze Polic oraz wariant niebieski, który omija zakorkowaną drogę w Przęsocinie i łączy się z Trasą Północną w Szczecinie. Wariant żółty jest odbierany jako bardziej kontrowersyjny, gdyż przebiega blisko nowobudowanego osiedla i ujęcia wody pitnej dla Polic. Z kolei wariant niebieski jest dłuższy, ale omija zakorkowaną drogę i łączy się z Trasą Północną.

Który wariant najlepszy?

Szef DiM. Pracowni Projektowej Dróg i Mostów, Ryszard Kowalski, zaznaczył, że oba warianty mają różne funkcje i nie jest możliwe, aby jeden zastąpił drugi. Wariant żółty ma osłonić miasto, a wariant niebieski ma wyprowadzić ruch ze Szczecina w kierunku południowym. Wersja żółta rozpoczyna się od ulicy Nadbrzeżnej i przebiega przez park oraz tereny rolnicze, a kończy się na ulicy Przęsocińskiej. Wariant niebieski jest dłuższy i omija Przęsocin od zachodu.