Zmiana terminów składania wniosków o usuwanie azbestu

Zmiana terminów składania wniosków o usuwanie azbestu

Zmiana terminu pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oznacza, że w 2023 roku mieszkańcy zainteresowani usunięciem azbestu z posesji mogą złożyć wnioski do 28 lutego.

Co dokładnie obejmuje usługa demontażu azbestu?

Usługa usuwania azbestu obejmuje demontaż pokrycia dachowego lub sam transport i utylizację wyrobów azbestowych. W przypadku demontażu, wniosek powinien być złożony wraz z pozytywnie przyjętym zgłoszeniem robót budowlanych. Ten wniosek wydany jest przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach.

Gdzie udać się po więcej szczegółów?

Właściciel nieruchomości musi samodzielnie i na własny koszt wymienić nowe pokrycie dachowe. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Policach lub na stronie www.odpady.police.pl. Dodatkowo szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem 91 431 18 38. Każdy kto jest zainteresowany i kwalifikuje się do wymiany, powinien zainteresować się takim wnioskiem odpowiednio wcześnie.