Hyundai Engineering jako wykonawca projektu Polimery Police żąda zwiększenia wynagrodzenia o ponad 5 milionów euro

Hyundai Engineering jako wykonawca projektu Polimery Police żąda zwiększenia wynagrodzenia o ponad 5 milionów euro

Hyundai Engineering, będący głównym wykonawcą projektu Polimery Police, zgłosił wniosek o modyfikację umowy. Firma domaga się podwyższenia swojego wynagrodzenia o sumę 5 841 629 euro. Ta kwota stanowi odsetki z tytułu zaległych płatności, które powinny zostać uregulowane po osiągnięciu poszczególnych faz realizacji omawianego projektu.

Ta sytuacja ma miejsce jednocześnie z komunikatem wydanym przez Grupę Azoty. Koncern chemiczny poinformował o zawarciu umowy finansowej z konsorcjum składającym się z 13 banków. Umowa ta jest ważna do dnia 27 lutego 2024 roku i ma na celu przede wszystkim umożliwić przygotowanie długofalowego planu restrukturyzacji dla całej grupy.

Projekt Polimery Police doznaje opóźnień w realizacji, co niekorzystnie wpływa na cały koncern, którego wartość ocenia się na ponad 7 miliardów złotych. Straty Grupy Azoty, nad którą pieczę sprawuje Skarb Państwa, szacowane są na setki milionów złotych. W samym trzecim kwartale 2023 roku koncern odnotował stratę netto przekraczającą 740 milionów złotych. Dodatkowo, dług netto spółki zbliża się do niepokojącej kwoty 10 miliardów złotych.