Propozycje Hyundai Engineering dotyczące inwestycji budzą sceptycyzm Grupy Azoty

Propozycje Hyundai Engineering dotyczące inwestycji budzą sceptycyzm Grupy Azoty

Grupa Azoty wyraziła swój sceptycyzm wobec propozycji przedstawionych przez Hyundai Engineering. Ten ostatni, będący generalnym wykonawcą projektu Polimery Police, zaproponował zmiany dotyczące terminu ukończenia inwestycji oraz wzrostu wynagrodzenia. Informacja o tej reakcji Grupy Azoty została przekazana Polskiej Agencji Prasowej.

Hyundai Engineering musi udowodnić istnienie konkretnych przesłanek, które uzasadniałyby wprowadzenie proponowanych przez nich zmian. Do chwili obecnej jednak nie zostały przedstawione żadne konkretne argumenty potwierdzające konieczność wydłużenia czasu realizacji inwestycji czy podniesienia wynagrodzenia za jej wykonanie – dodała spółka w swoim oświadczeniu dla PAP.