Hyundai Engineering wnosi o przedłużenie realizacji projektu Polimery Police i podwyższenie wynagrodzenia

Hyundai Engineering wnosi o przedłużenie realizacji projektu Polimery Police i podwyższenie wynagrodzenia

Informacje z Grupy Azoty wskazują na to, że Hyundai Engineering zaproponował dwie znaczące modyfikacje w kontekście projektu Polimery Police. Pierwsza z nich dotyczy planowanego przesunięcia terminu finalizacji projektu o 95 dni, natomiast druga wiąże się ze zwiększeniem przeznaczonego wynagrodzenia dla firmy o 39,8 milionów euro.

Zgodnie z przekazanym komunikatem, dokument z propozycją tych zmian został złożony przez generalnego wykonawcę w siedzibie Grupy Azoty Polyolefins. W dokumencie tym Hyundai Engineering proponuje zmiany w umowie dotyczącej kompleksowej realizacji projektu Polimery Police.

W przypadku zmiany warunków kontraktu, generalny wykonawca sugeruje rozszerzenie terminu realizacji projektu o kolejne 95 dni. Zaproponowane zostało również podwyższenie ich wynagrodzenia o sumę 39,8 milionów euro.

Powodem wnioskowania o dłuższy czas realizacji oraz podniesienie wynagrodzenia jest szereg zdarzeń, które miały miejsce na przełomie lat 2023 i 2024 i bezpośrednio wpłynęły na prace nad projektem. Według oceny wykonawcy, owe zdarzenia uniemożliwiły przeprowadzenie etapu uruchomienia instalacji w celu osiągnięcia zakładanych parametrów gwarantowanych instalacji, co z kolei skutkowało koniecznością dopasowania terminu zakończenia projektu.