Ogólnopolska Koalicja Samorządowa: Nowy lider i plany na przyszłość po niesatysfakcjonujących wyborach

Ogólnopolska Koalicja Samorządowa: Nowy lider i plany na przyszłość po niesatysfakcjonujących wyborach

Ostatnie wybory samorządowe były dla Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej prawdziwą próbą sił na polskiej scenie politycznej. Pomimo że w 2018 roku samorządowcy, startujący głównie jako Bezpartyjni pod banerem OK Samorząd, nie zdołali spełnić swoich oczekiwań wyborczych, struktura organizacji nie uległa rozwiązaniu. Wręcz przeciwnie, Koalicja planuje się umacniać. W międzyczasie przewodnictwo nad tą ogólnopolską inicjatywą objął prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.

Piotr Krzystek stanął na czele Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, zastępując na tym stanowisku Tadeusza Czajkę. Decyzje dotyczące tej wymiany przyjęto podczas XI Forum Samorządowego, które miało miejsce w Szczecinie. Podczas spotkania dokonano oceny wyników wyborów samorządowych, które zostały ocenione jako niesatysfakcjonujące.

Warto wspomnieć, że Ogólnopolska Koalicja Samorządowa zgłosiła w całym kraju aż 716 kandydatów na różne stanowiska w sejmikach, radach powiatów, gmin i miast, a także na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dodatkowo, w ramach współpracy z OK Samorząd, pod egidą koalicji zgłaszane były liczne lokalne komitety wyborcze.