Ostrzeżenie hydrologiczne w Policach

Ostrzeżenie hydrologiczne w Policach

Wraz z początkiem lipca wydano ostrzeżenie hydrologiczne związane z gwałtownym wzrostem stanów wody. W naszym rejonie stopień zagrożenia wynosi 1 i wydano go okres od 01.07.2022 od godziny 13:00 do godziny 06:00 rano w dniu 02.07.2022.

Obszar wydania ostrzeżenia hydrologicznego

Obszar na którym terenie którego wydano ostrzeżenie to: Kanał Mosiński, Warta środkowa od Prosny do Wełny, Wełna, Warta środkowa od Wełny do Noteci, Noteć środkowa, Gwda, Drawa, Noteć dolna, Warta dolna od Noteci do ujścia, Obra, Odra dolna od Warty do Gryfina, Ina i Płonia. Cały teren przebiega więc od województwa lubuskiego, po województwo wielkopolskie i województwo zachodniopomorskie.

Przebieg zjawiska

Jak wynika z informacji samo zjawisko związane jest  z prognozowanymi opadami burzowymi. Sam przebieg może być różny, w zależności od rzeki. Na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Szacuje się, że takie zjawisko wystąpi w 75%.

Dodatkowe informacje

Warto wiedzieć, że sama informacja została wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Samo zjawisko charakteryzuje się intensywnym i punktowym opadem deszcz. Dlatego w miejscu jego wystąpienia może spowodować on potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek. Oprócz tego takie zjawisko może być przyczyną czasowych, lokalnych podtopień, które mogą wystąpić głównie na obszarach miejskich.

W związku z wydanym ostrzeżeniem hydrologicznym prosimy o ostrożność. Już sam pkt wystąpienia gwałtownych burz może spowodować, że poważne awarie, przerwy w dostawie prądu. Do tego dochodzą również lokalne podtopienia związane z rosnącym stanem wód. Warto zadbać o najbliższe otoczenie, pozabierać przedmioty, które mogą zostać porwane przez sile nurt rzeki. Mamy nadzieję, że żadna z tych sytuacji nie będzie miała miejsca, jednak należy zachować szczególną ostrożność.