Priorytety nowego zarządu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police: porozumienie z bankami, ożywienie sieci dystrybutorów i uruchomienie Fabryki Polimerów

Priorytety nowego zarządu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police: porozumienie z bankami, ożywienie sieci dystrybutorów i uruchomienie Fabryki Polimerów

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, jedna z największych firm chemicznych w Polsce, obecnie stoi przed wieloma wyzwaniami. Nowo powołany zarząd spółki, mający na celu poprawę jej kondycji finansowej, skupia się na trzech kluczowych obszarach: negocjacjach z instytucjami finansowymi, reaktywacji sieci autoryzowanych dystrybutorów i wznawianiu pełnej działalności w Fabryce Polimerów. Wszystko to ma na celu odwrócenie negatywnej tendencji finansowej, która zaowocowała stratą netto na poziomie miliarda złotych w poprzednim roku.

Rok 2023 był dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police niezwykle trudny. Spółka zamknęła ten rok z rekordową stratą netto wynoszącą równo miliard złotych. Niestety, pierwszy kwartał bieżącego roku również nie przyniósł poprawy – strata netto wyniosła aż 67 milionów złotych. Nowy zarząd przyznaje, że problemy finansowe firmy są związane zarówno z trudną sytuacją makroekonomiczną, jak i błędami w zarządzaniu dokonanymi przez poprzednie kierownictwo.

Obecny zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police jest zdania, że konieczna jest gruntowna restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zrozumienie, że poprawa funkcjonowania firmy wymaga wielu działań, w tym zmian w modelu zarządzania i zwiększonego zaangażowania pracowników, jest kluczem do sukcesu. Zarząd twierdzi, że dwuletni okres restrukturyzacji, który właśnie rozpoczął, umożliwi stabilizację spółki i powrót na ścieżkę zysków.