SPPK w Policach prezentuje nową flotę autobusów marki Solaris

SPPK w Policach prezentuje nową flotę autobusów marki Solaris

Stowarzyszenie Przewoźników Publicznych Komunikacji z Polic niedawno ujawniło swoje najświeższe nabytki w postaci pojazdów. W tym roku, firma rozszerzyła swoją flotę o cztery nowe autobusy produkcji Solaris. W skład zakupionych jednostek wchodzą dwa standardowe autobusy o długości 12 metrów oraz dwa większe, które mierzą 15 metrów.

Te cztery świeżo nabyte autobusy stały się rzeczywistością dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej. Środki te zostały przyznane w ramach realizacji projektu zatytułowanego „Poprawa jakości transportu publicznego w Policach przez zakup autobusów hybrydowych”. Projekt ten jest wspierany finansowo przez działanie 11.4 „Transport Miejski” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa dotycząca dofinansowania została zawarta z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w maju 2023 roku. Według warunków umowy, SPPK zobowiązało się do zakupienia czterech autobusów hybrydowych (dwa standardowe i dwa przegubowe) za które uzyska dofinansowanie. Całość projektu jest wyceniana na 7 380 000 złotych brutto (6 000 000 złotych netto), z czego kwota dofinansowania wynosi 5,1 mln złotych, co pokrywa 85% kwalifikowanych wydatków.