STRABAG Sp. z o.o. wybrany do zaprojektowania i budowy obwodnicy Polic

STRABAG Sp. z o.o. wybrany do zaprojektowania i budowy obwodnicy Polic

Proces przetargowy doprowadził do wyboru podmiotu, który ma na celu zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Polic, będącej drogą dojazdową do „Węzła Police” Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina. Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, a wartość jej propozycji wynosi 116.492.685,00 zł brutto.

Podmiot ten zobowiązał się udzielić gwarancji na swoje prace przez okres 60 miesięcy po realizacji inwestycji. Celem zamówienia było skompletowanie pełnego projektu oraz wykonanie prac budowlanych w ramach systemu „Zaprojektuj i wybuduj”, w odniesieniu do zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina”. Projekt ten jest realizowany na podstawie wstępnej obietnicy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta.

Gmina Police otrzymała na tę inwestycję 245 mln zł. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie szczegółowej koncepcji budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 (ul Tanowska) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police. W ramach projektu przewiduje się budowę trzech skrzyżowań typu rondo, które mają powstać na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 114, skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3913Z Police-Siedlice-Pilchowo oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3914Z.