Wycofanie z rywalizacji drużyny Hapoelu ze względu na sytuację polityczną w Izraelu

Wycofanie z rywalizacji drużyny Hapoelu ze względu na sytuację polityczną w Izraelu

Trudna sytuacja polityczna w Izraelu zmusiła tamtejszą drużynę siatkówki, Hapoel, do podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w tegorocznych rozgrywkach pucharowych na arenie europejskiej. Obecnie zawodniczki nie trenują i większość z nich opuściła kraj, wynika to z obaw o bezpieczeństwo.

Decyzja o wycofaniu się drużyny została przekazana Konfederacji Europejskiej Siatkówki (CEV). Przed tym wydarzeniem, zarząd klubu Chemik zaproponował federacji możliwość rozegrania obu spotkań na terenie Polski. Było to rozwiązanie alternatywne dla pierwotnego planu, który zakładał rozegranie jednego ze spotkań w Izraelu.

Podczas dyskusji nad zmianą lokalizacji meczów, pojawiła się również propozycja przeprowadzenia spotkania na neutralnym gruncie. Mimo rozmów i prób znalezienia kompromisu, ostateczne decyzje drużyny Hapoel były zgodne z rekomendacją rządu izraelskiego, co skutkowało rezygnacją z dalszej rywalizacji.