Zaakceptowane warunki finansowania projektu Polimery Police przez Grupa Azoty Polyolefins

Zaakceptowane warunki finansowania projektu Polimery Police przez Grupa Azoty Polyolefins

Podmiot o nazwie Grupa Azoty Polyolefins sfinalizował kontrakt z bezimiennymi instytucjami finansowymi, dotyczący realizacji projektu o nazwie Polimery Police. Negocjacje doprowadziły do ustanowienia nowych zasad, według których wymienione instytucje będą dostarczały fundusze na sfinansowanie wspomnianego przedsięwzięcia. Nowo zawarta umowa, która jest rozszerzeniem poprzedniej, będzie obowiązywać do 28 lutego 2024 roku.

Integralnym elementem tej umowy jest fakt, iż Grupa Azoty SA i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA udzielą pożyczki wspierającej na rzecz Grupy Azoty Polyolefins. Jest to zgodne z wcześniejszymi założeniami, które Grupa Azoty SA podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym opublikowanym zarówno 17 listopada, jak i 14 grudnia bieżącego roku. Według warunków umowy podpisanej 15 grudnia tego roku, do dnia jej wygaśnięcia, finansowe zaangażowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police”, poprzez kolejne transze pożyczki wspierającej, musi osiągnąć wartość 105 milionów euro.

Marek Wadowski, pełniący role wiceprezesa zarówno w Grupie Azoty SA, jak i w Grupie Azoty Polyolefins, wyraził zadowolenie w kontekście zawartej umowy. Potwierdził, że gwarantuje ona finansowanie projektu Polimery Police do końca lutego przyszłego roku. Podkreślił również, iż jest to pozytywne doniesienie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że czas realizacji projektu został wydłużony z powodu opóźnień w pracach ze strony Hyundai Engineering. Wadowski dodał też, że kontynuowane są prace rozruchowe w ramach inwestycji i priorytetem pozostaje jak najszybsze uruchomienie komercyjnej eksploatacji zakładu.