Zakończono akcję uprzątnięcia nielegalnych odpadów z terenu przy ul. Kamiennej w Policach

Zakończono akcję uprzątnięcia nielegalnych odpadów z terenu przy ul. Kamiennej w Policach

Termin „sprzątanie” nabrał nowego znaczenia w akcji przeprowadzonej przy ulicy Kamiennej w Policach, gdzie usunięto ponad 59 tysięcy ton nielegalnych odpadów. Znajdowały się one na terenie, który wcześniej był pod kontrolą firmy Ecorama. Rzetelne działania dostarczyły widoczne rezultaty – ilość usuniętych odpadów przekroczyła pierwotne założenia o około 11 tysięcy ton.

Starosta Policki, Andrzej Bednarek, potwierdził zakończenie pierwszego etapu prac, które przyniosły satysfakcjonujące rezultaty – teren jest już w pełni uprzątnięty i gotowy do dalszych działań.

Ważnym elementem historii tego miejsca jest fakt, że dawne działania firmy Ecorama kierowały się planem utworzenia nowoczesnej instalacji do odzysku odpadów przy ul. Kamiennej w Policach. Miało to również stworzyć kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Pomimo ambitnych planów, jedynym namacalnym wynikiem tych deklaracji była góra śmieci. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której Starostwo Powiatowe w Policach było zmuszone pokryć koszty uprzątnięcia terenu.