Zakończono montaż silosów magazynowych

Zakończono montaż silosów magazynowych

Cały proces był bardzo złożony pod względem logistycznym. Przeprowadzony w obrębie kompleksu Polimery Police, miał za cel montaż 60 silosów magazynowych. Całość zajęcia 3 tygodnie. Każdego dnia montowano 6 silosów.

Skomplikowana akcja logistyczna zakończona sukcesem

Silos magazynowy ma pojemność 1000m3, czyli może przechowywać około 450 ton gotowego granulatu PP. Materiał ten jest bardzo ważny dla sektora przemysłowego. Stanowi drugi, najważniejszy, obok polietylenu materiał sztuczny. Stosuje się go podczas produkcji opakowań dla produktów spożywczych, także przy okazji produkcji sprzętu medycznego, czy laboratoryjnego. Jest materiałem, który pozwala na produkcję izolacji do przewodów oraz kabli, także elementów samochodów. Z uwagi na jego wszechstronność, produkcja tego materiału jest bardzo ważna. Dlatego Grupa Azoty zdecydowała się na rozbudowę parku magazynowego. Dzięki temu pojemność sumaryczna wynosi teraz około 27 000 ton.

Czym jest Grupa Azoty

To najbardziej rozbudowane przedsiębiorstwo chemiczne w Polsce. Rocznie produkuje ogromne ilości tworzyw sztucznych, które są materiałem niezbędnym w wielu gałęziach przemysłu. Dlatego modernizacja obiektu Grupy Azoty Police była działaniem strategicznym, nastawionym na rozbudowę tutejszego obiektu, wraz z jego infrastrukturą. Pozwala to na zwiększenie produkcji materiałów sztucznych, które teraz są składowane w większej ilości. Silosy były wcześniej prefabrykowane. Dzięki temu doskonale sprawdzają się, jeśli chodzi o składowanie zgranulowanego PP, czyli polipropylenu. Zakład Grupy Azoty Police funkcjonuje w tej miejscowości od 1964 roku. Jest obiektem ważnym, z uwagi na ilość miejsc pracy, którą zapewnia. Jego obecność miała istotny wpływ na rozwój przemysłu na tutejszych obszarach.