</h1>Rada Gminy Police podjęła decyzję o emisji obligacji komunalnych na inwestycje Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

</h1>Rada Gminy Police podjęła decyzję o emisji obligacji komunalnych na inwestycje Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Podczas specjalnej sesji, radni z Polic podjęli decyzję o emisji obligacji komunalnych. Zgoda na to posunięcie była konieczna, aby zyskać środki potrzebne na rozwój infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Kwota, o którą chodzi to 15 milionów złotych, stanowiąca część całkowitego budżetu inwestycji na terenie Polic, wynoszącego 45 milionów złotych.

Miejscowa gmina jest zobowiązana do sfinalizowania wszystkich płatności związanych z realizowanymi inwestycjami przed końcem bieżącego roku. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania w wysokości 15 milionów złotych, które ma przypłynąć na przełomie marca i kwietnia.

Pieniądze z emisji obligacji są bezwzględnie potrzebne, gdyż dotąd gmina nie otrzymała oczekiwanego dofinansowania unijnego od Urzędu Marszałkowskiego. Jak wyjaśnia skarbnik gminy Police, Janusz Zagórski: „Informacja o braku środków w tym roku dotarła do nas późno. Aby sfinansować inwestycje z dochodów z obligacji, konieczne jest wcześniejsze rozpoczęcie procedury całego postępowania”.

Podczas głosowania nad uchwałą o emisji obligacji, 12 radnych opowiedziało się za, natomiast 6 wstrzymało się od głosu.