Prewencyjne działania policji "Bezpieczny powiat" mają na celu ograniczenie przestępstw i wykroczeń

Prewencyjne działania policji "Bezpieczny powiat" mają na celu ograniczenie przestępstw i wykroczeń

W ramach misji zwiększania bezpieczeństwa lokalnej społeczności, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz Komisariatu Policji w Mierzynie podjęli inicjatywę o nazwie „Bezpieczny powiat”. Kluczowym celem tych działań prewencyjnych jest redukcja liczby przestępstw i wykroczeń, ze szczególnym naciskiem na te, które są najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa.

Na ulicach miasta 16 maja odbyły się intensywne działania prewencyjne, przygotowane i przeprowadzone przez dzielnicowych z polickiej komendy. Właśnie w ramach operacji „Bezpieczny powiat”.

Numerowani patrolujący obserwowali osoby, których zachowanie mogło sugerować naruszenie spokoju publicznego lub porządku, wprowadzając atmosferę niepokoju. Szczególnie monitorowano miejsca, które naturalnie przyciągają młodzież, zwłaszcza centrum miasta, aby ograniczyć liczbę popełnianych przestępstw i wykroczeń. Policjanci skupili swoją uwagę również na miejscach takich jak place zabaw, obszary wokół boisk szkolnych oraz klatki schodowe – podkreślają funkcjonariusze.

W swoich działaniach, policjanci nie ignorowali żadnego rodzaju wykroczeń, zarówno porządkowych jak i drogowych. Przeprowadzili kontrolę miejsc, które mieszkańcy zgłosili jako potencjalnie niebezpieczne, zgodnie z informacjami zawartymi w KMZB. W rezultacie tych działań, wśród osób zidentyfikowanych przez funkcjonariuszy znaleźli się sprawcy wykroczeń, którzy zostali poinstruowani i ukarani mandatami. Ale co najważniejsze, zatrzymano również dwie osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości.