Będzie większa opłata za śmieci?

Będzie większa opłata za śmieci?

Na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej w Policach będzie omawiany projekt uchwały dotyczący ustalenia metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochodzą słuchy, że kwota ma zostać podniesiona. Czy tak będzie?

Coraz wyższe koszty utrzymania gospodarstw domowych

Według uzasadnienia uchwały, obecne stawki nie zapewnią pokrycia kosztów systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku, dlatego proponuje się podwyżki o 10%. Nowe stawki będą wynosić 11,20 zł za 1m³ zużytej wody w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej. Z kolei kwota 35 zł będzie obowiązywać od każdej zamieszkującej osoby w zabudowie jednorodzinnej oraz w sołectwach w zabudowie wielorodzinnej. Stawki dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej również ulegną wzrostowi o 10%. Przyczyną podwyżek są wzrost kosztów paliwa, energii oraz płacy minimalnej. Ostateczna decyzja w sprawie podwyżek zostanie podjęta na jutrzejszej sesji.